CPU نسل دهم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

Intel Xeon-Platinum

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

     CPU سرور HP مدل   Intel Xeon-Platinum 8180m سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

     سری Scable  به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

2

P/N:874752-L21

  P/N:874752 -B21

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Platinum 8180

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8180m

تعداد هسته

 28 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205 W

کش(Cache)

38.5 MB

فرکانس

2.5GHz


     

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

     CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Platinum 8180 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.2 

P/N: 871619 -L21

  P/N: 871619-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Platinum 8180

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8180

تعداد هسته

 28 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205 W

کش(Cache)

38.5 MB

فرکانس

2.1GHz

 
 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Xeon-Platinum 8176Intel سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

2 

P/N: 871618-L21

  P/N: 871618-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Platinum 8170

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8176

تعداد هسته

 28 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

165 W

کش(Cache)

38.5 MB

فرکانس

2.1GHz

 


      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Platinum 8170 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

2 

P/N: 871617-L21

  P/N: 871617-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Platinum 8170

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8170

تعداد هسته

 26 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

165 W

کش(Cache)

38.75 MB

فرکانس

2.1GHz

 
 
 
 
 


      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Platinum 8168 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

2 

P/N: 869089-L21

  P/N: 869089-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Platinum 8170

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8168

تعداد هسته

 24 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205 W

کش(Cache)

33 MB

فرکانس

2.7GHz      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Platinum 8165 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

2 

P/N: 879423-L21

  P/N: 879423-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Platinum 8165

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8165

تعداد هسته

 24 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205 W

کش(Cache)

33MB

فرکانس

2.3GHz

 
 


      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Platinum 8164 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

     CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

2 

P/N: 869088-L21

  P/N: 869088-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Platinum 8164

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8164

تعداد هسته

 26 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

145 W

کش(Cache)

35.75 MB

فرکانس

2.0GHz

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Platinum 8160 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


2 

P/N: 869086-L21

  P/N: 869086-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Platinum 8160

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8160

تعداد هسته

 24 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150 W

کش(Cache)

33 MB

فرکانس

2.1GHz


      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

     CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Platinum 8185m سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

     سری Scable  به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

2 

P/N: 869090-L21

  P/N: 869090-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Platinum 8158

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8185m

تعداد هسته

 12 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150W

کش(Cache)

  24.75 MB

فرکانس

3.0 GHz      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Platinum 8156m سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


2 

P/N: 871616-L21

  P/N: 871616-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Platinum 8156

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8156m

تعداد هسته

 4 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205 W

کش(Cache)

16.50 MB

فرکانس

3.6GHz


      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Platinum 8153 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

2 

P/N: 826890-L21

  P/N: 826890-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Platinum 8153

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8153

تعداد هسته

16 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

125 W

کش(Cache)

22 MB

فرکانس

2.0GHz

 
 

Processor Kit Intel Xeon-Gold


      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Gold 6154سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


3 

P/N: 826888-L21

  P/N: 826888-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6154

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6154

تعداد هسته

18-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

200 W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

3.0GHz

 

         

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

     CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Gold 6152 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

     Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

3 

P/N: 826886-L21

  P/N: 826886-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6152

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6152

تعداد هسته

22-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

145 W

کش(Cache)

30.25 MB

فرکانس

2.1GHz

 
 

   

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6150 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

3 

P/N: 826884-L21

  P/N: 826884-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6154

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6150

تعداد هسته

18-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

165 W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

2.7GHz

 
 

    

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6148 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

3 

P/N: 826882-L21

  P/N: 826882-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6148

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6148

تعداد هسته

20-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150 W

کش(Cache)

27.50 MB

فرکانس

2.4GHz


     

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6146 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

3 

P/N: 826868-L21

  P/N: 826868-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6146

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6146

تعداد هسته

12-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

165 W

کش(Cache)

25.75 MB

فرکانس

3.2GHz

 
 

    

  CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6144 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

3 

P/N: 826860-L21

  P/N: 826860-B21  

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6143

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6144

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150W

کش(Cache)

25.75 MB

فرکانس

3.5GHz

 
 
 

      

          CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6143 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.3 

P/N: 879424-L21

  P/N: 879424-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6143

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6143

تعداد هسته

16-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205W

کش(Cache)

22 MB

فرکانس

2.8GHz

 
 
 
 

       

       CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Gold 6142 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

3 

P/N: 826880-L21

  P/N: 826880-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6142

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6142

تعداد هسته

16-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150W

کش(Cache)

22 MB

فرکانس

2.6GHz

 

 

        

  CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6140 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.3 

P/N: 826878-L21

  P/N: 826878-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6140

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6140

تعداد هسته

18-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

140W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

2.3GHz

 

   

   CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6138 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


3 

P/N: 826876-L21

  P/N: 826876-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6138

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6138

تعداد هسته

20-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

125W

کش(Cache)

27.5 MB

فرکانس

2.0GHz

 

   

   CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6137 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.
3 

P/N: 880168-L21

  P/N: 880168-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6137

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6137

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

3.9GHz

 

     

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6136 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.3 

P/N: 826874-L21

  P/N: 826874-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6136

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6136

تعداد هسته

12-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

3.0 GHz

 

     

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Gold 6134 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.3 

P/N: 873645-L21

  P/N: 873645-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6134

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6134

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

130W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

3.2GHz

 

     CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6132 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


3 

P/N: 826870-L21

  P/N: 826870-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6132

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6132

تعداد هسته

14-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

140W

کش(Cache)

19.25 MB

فرکانس

2.6GHz

 

     

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6132 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


3 

P/N: 876870-L21

  P/N: 876870-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6132

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6132

تعداد هسته

14-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

140W

کش(Cache)

19.25 MB

فرکانس

2.6GHz

 


      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل   Intel Xeon-Gold 6130 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

3 

P/N: 826866-L21

  P/N: 826866-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6130

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6130

تعداد هسته

16-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

125W

کش(Cache)

22 MB

فرکانس

2.1GHz

 


     CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6128 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


3 

P/N: 826864-L21

  P/N: 826864-B21  

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 6128

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6128

تعداد هسته

6-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

115W

کش(Cache)

19.25MB

فرکانس

3.4GHz

 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 5122 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


3 

P/N: 826858-L21

  P/N: 826858-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 5122

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 5122

تعداد هسته

4-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

105W

کش(Cache)

16.50 MB

فرکانس

3.6GHz

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 5120 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.3 

P/N: 826856-L21

  P/N: 826856-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 5120

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 5120

تعداد هسته

14-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

105W

کش(Cache)

19.25 MB

فرکانس

2.2GHz

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Gold 5118 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.3 

P/N: 826854-L21

  P/N: 826854-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 5118

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 5118

تعداد هسته

12-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

105W

کش(Cache)

16.50 MB

فرکانس

2.3GHz

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Gold 5115 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

3 

 

P/N: 826862-L21

  P/N: 826862-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Gold 5115

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 5115

تعداد هسته

10-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

13.75 MB

فرکانس

2.4GHz

Intel Xeon-Silver

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Silver به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Silver 4116 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Silver از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

     Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.4 

P/N: 826852-L21

  P/N: 826852-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Silver 4116

نام پردازنده

Intel Xeon-Silver 4116

تعداد هسته

12-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

19.25 MB

فرکانس

2.6GHz

 

     

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Silver به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Silver 4112 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Silver از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.4 

P/N: 873647-L21

  P/N: 873647-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Silver 4112

نام پردازنده

Intel Xeon-Silver 4112

تعداد هسته

4-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

8.25 MB

فرکانس

2.6GHz

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Silver به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Silver 4110سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Silver از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

    Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

    

4 

P/N: 873647-L21

  P/N: 873647-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Silver 4110

نام پردازنده

Intel Xeon-Silver 4110

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

11 MB

فرکانس

2.1GHz

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Silver به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Silver 4110 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Silver از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.4 

P/N: 826846-L21

  P/N: 826846-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Silver 4110

نام پردازنده

Intel Xeon-Silver 4110

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

11 MB

فرکانس

2.1GHz

 

   

   CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Silver به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Silver 4108سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Silver از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

     Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.4 

P/N: 826848-L21

  P/N: 826848-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Silver 4108

نام پردازنده

Intel Xeon-Silver 4108

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

11MB

فرکانس

1.8GHz

Intel Xeon-Bronze

 

       CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Bronze به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Bronze 3106سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

    CPU سری Xeon- Bronze از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

b 

 

P/N: 873643-L21

  P/N: 873643-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Bronze 3106

نام پردازنده

Intel Xeon-Bronze 3106

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

11 MB

فرکانس

1.7GHz

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Bronze به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Bronze 3104سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Bronze از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

b 

 

P/N: 873641-L21

  P/N: 873641-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی - Intel Xeon-Bronze 3104

نام پردازنده

Intel Xeon-Bronze 3104

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

8.25 MB

فرکانس

1.7GHz

خواندن 918 دفعه

آماربازدید

درباره ما

اطلاعات درباره ما

فروشگاه سیسکو سویچز

خبرنامه

دریافت جدیدترین عناوین ورزشی از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…