CPU نسل هشتم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2697 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2697

P/N:718045-L21 

P/N:718045-B21 

جزییات CPU اچ پی Intel Xeon E5-2697 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2697 v2

تعداد  هسته

-12 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

130 W

کش(Cache)

30 MB

فرکانس

2.7GHz

 
 
 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2695 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2695

P/N:718054-L21 

P/N:718054-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2695 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2695 v2

تعداد  هسته

-12 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

115 W

کش(Cache)

30 MB

فرکانس

2.4 GHz

 
 
 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2690v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2690

  P/N: 718055-L21

P/N: 718055-B21

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2690 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2690 v2

تعداد  هسته

core-10

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

130 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

3.0 GHz

 
 
  

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2680 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

2680 

P/N:718056-L21

  P/N:718056-B21

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2680 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2680 v2

تعداد  هسته

-10 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

115 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

2.8 GHz

 
 
 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2670 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2670

P/N:718057-L21

P/N:7180557-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2670 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2670 v2

تعداد  هسته

-10 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

115 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

2.5 GHz

 
 
 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2667 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2667

P/N:718366-L21

P/N:718366-B21

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2667 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2667 v2

تعداد  هسته

-8 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

130 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

3.3 GHz

 
 
 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2660 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2660

P/N:718058-L21 

P/N:718058-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2660 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2660 v2

تعداد  هسته

-10 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

2.2 GHz

 
 
 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2650 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2650L

P/N:718358-L21

P/N:718358-B21

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2650 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2650 v2

تعداد هسته

-8 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

2.6 GHz

 
 
 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2650L v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 230

P/N:718364-L21 

P/N:718364-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2650L v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2650L v2

تعداد  هسته

-10 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

70 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

1.7 GHz

 
 
 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2643 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2643

P/N:718367-L21

P/N:718367-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2643 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2643 v2

تعداد  هسته

-6 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

130 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

3.5 GHz

 
 
 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2640 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

2640 

P/N:718359-L21 

P/N:718359-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2640 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2640 v2

تعداد  هسته

-8 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

2.0 GHz

 
 
  

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2637 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2637

P/N:718368-L21 

P/N:718368-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2637 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2637 v2

تعداد  هسته

-4 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

130 W

کش(Cache)

15 MB

فرکانس

3.5 GHz

 
 
  

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2630 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2630

P/N:718360-L21 

P/N:718360-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2630 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2630 v2

تعداد  هسته

-6 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

15 MB

فرکانس

2.6 GHz

 
 
  

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2630L v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2630L

P/N:718365-L21

P/N:718365-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2630L v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2630L v2

تعداد  هسته

-6 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

60 W

کش(Cache)

15 MB

فرکانس

2.4 GHz

 
 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2620 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

2620

P/N:718361-L21 

P/N:718361-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2620 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2620 v2

تعداد  هسته

-6 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

15 MB

فرکانس

2.1 GHz

 
 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2609 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

2620 

  P/N:718362-L21 

   P/N:718362-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2609 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2609 v2

تعداد  هسته

-4 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

10 MB

فرکانس

2.5 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2603 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2603

P/N:718363-L21

P/N:718363-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2603 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2603 v2

تعداد  هسته

-4 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

10 MB

فرکانس

1.8 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2670 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2670

  P/N:662064-L21

P/N:662064-B21

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2670: 

نام پردازنده

Xeon E5-2670

تعداد  هسته

-8 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

115 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

2.6 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2660 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 fff

P/N:662065-L21

P/N:662065-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2660: 

نام پردازنده

Xeon E5-2660

تعداد  هسته

-8 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

2.2 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2620 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 2620

P/N:662069-L21

  P/N:662069-B21

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2620 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2620

تعداد  هسته

-6 core

نوع حافظه

DDR3

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

15 MB

فرکانس

2.0 GHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 1185 دفعه

آماربازدید

درباره ما

اطلاعات درباره ما

فروشگاه سیسکو سویچز

خبرنامه

دریافت جدیدترین عناوین ورزشی از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…