کارت شبکه نسل 9

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

NICs سرور اچ پی مدل 561FLR-Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 561FLR-Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

700699 

P/N:700699-B21

جزییات NICs اچ پی  - 10Gb :   561FLR-T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

2Port

10Gb

561FLR-T

2Port

 

NICs سرور اچ پی مدل 562FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 562FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

727054 

P/N:727054-B21

جزییات NICs اچ پی  - 10Gb :   562FLR-SFP+

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

2Port

10Gb

562FLR-SFP+

2Port

 

NICs سرور اچ پی مدل 640FLR-SFP28به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 640FLR-SFP28اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

817749 

P/N:817749-B21

 

جزییات NICs اچ پی  - 10Gb :   640FLR-SFP28

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

2Port

10/25Gb

640FLR-SFP28

2Port

 

NICs سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 331T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 647594

P/N:647594-B21

جزییات NICs اچ پی 1Gb : 331T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

4 Port

1Gb

331T

4 Port

 

NICs سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 332T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 647594

P/N:647594-B21

جزییات NICs اچ پی 1Gb : 332T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

2 Port

1Gb

332T

2 Port

 

NICs سرور اچ پی مدل 361T به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 361T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 652497

P/N:652497-B21

جزییات NICs اچ پی - 1Gb : 361 T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

2 Port

1Gb

361 T

2 Port

 

 

NICs سرور اچ پی مدل 366T به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 366T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

811546 

P/N:811546-B21

جزییات NICs اچ پی - 1Gb : 366 T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

4 Port

1Gb

366 T

4 Port

 

NICs سرور اچ پی مدل 530SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 530SFP اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

652503 

P/N:652503-B21

  

جزییات NICs اچ پی - 10Gb : 530SFP

 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

 

2 Port

10Gb

530SFP

2 Port

 

 

NICs سرور اچ پی مدل 530T به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 530Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

652503 

P/N:652503-B21

جزییات NICs اچ پی - 10Gb : 530T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

2 Port

10Gb

530T

2 Port

 

 

 

NICs سرور اچ پی مدل 546SFP+ به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 546SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

779793 

P/N:779793-B21

جزییات NICs اچ پی  - 10Gb :   546SFP+

 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

 

2 Port

10Gb

546SFP+

2 Port

 

NICs سرور اچ پی مدل562SFP+ به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 561T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

727055 

P/N:727055-B21

جزییات NICs اچ پی  - 10Gb :   562SFP+

 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

2 Port

10Gb

562SFP+

2 Port

 

 

NICs سرور اچ پی مدل SFP28 به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه SFP28 اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

817762 

P/N:817762-B21

جزییات NICs اچ پی  - 4x25Gb :   SFP28

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

1 Port

4x25Gb

SFP28

1 Port

 

 

 

NICs سرور اچ پی مدل SFP28 به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه SFP28 اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 817753

 P/N:817753-B21

 

جزییات NICs اچ پی  - 10/25Gb :   SFP28

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

2Port

10/25Gb

SFP28

2Port

 

NICs سرور اچ پی مدل 331FLRبه منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 331FLRاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

629135 

P/N:629135-B21

 

جزییات NICs اچ پی  - 1Gb :   331FLR

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

 

4Port

1Gb

331FLR

4Port

 

 

 

NICs سرور اچ پی مدل 336FLRبه منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 336FLRاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

665240 

P/N:665240-B21

 

جزییات NICs اچ پی  - 1Gb :   336FLR

 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

4Port

1Gb

336FLR

4Port

 

NICs سرور اچ پی مدل 533FLR-Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 533FLR-Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

700759 

P/N:700759-B21

 

جزییات NICs اچ پی  - 10Gb :   533FLR-T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

2Port

10Gb

533FLR-T

2Port

 

 

NICs سرور اچ پی مدل 534FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 534FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

700751 

P/N:700751-B21

جزییات NICs اچ پی  - 10Gb :   534FLR-SFP+

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

 

2Port

10Gb

534FLR-SFP+

2Port

 

 

 

NICs سرور اچ پی مدل 546FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 546FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

779799 

P/N:779799-B21

 

جزییات NICs اچ پی  - 10Gb :   546FLR-SFP+

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

2Port

10Gb

546FLR-SFP+

2Port

 

 

NICs سرور اچ پی مدل 556FLR-Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 556FLR-Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 794525

P/N:794525-B21

 

جزییات NICs اچ پی  - 10Gb :   556FLR-T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

 

2Port

10Gb

556FLR-T

2Port

 

NICs سرور اچ پی مدل 560FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

کارت شبکه 560FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

P/N:665243-B21

جزییات NICs اچ پی  - 10Gb :   560FLR-SFP+

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

2Port

10Gb

560FLR-SFP+

2Port

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 883 دفعه

آماربازدید

درباره ما

اطلاعات درباره ما

فروشگاه سیسکو سویچز

خبرنامه

دریافت جدیدترین عناوین ورزشی از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…